ITA TELECOM - Slovakia

kompletný servis telekomunikačných stavieb

Kontakt

+421 / 2 / 434-262-87

 

 • ADMINISTRATÍVA


  Administratívna činnosť zahŕňa kompletný
  servis pred realizačnej činnosti.

  • Vytipovanie vhodných lokalít
  • Kontaktovanie majiteľov pozemkov/nehnuteľností
  • Negociačná činnosť
  • Úradné povolenia/oznámenia
  • Vybavenie potrebných povolení a ohlásení
 • PROJEKCIA


  Projekčná činnosť zahŕňa vypracovanie
  kompletnej projektovej dokumentácie

  • Vypracovanie papierovej/elektronickej formy dokumentácie
  • Vypracovanie fotodokumentácie
  • Návrh technických a technologických riešení
  • Projekt pre ODS, projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Elektroprojekt (elektrická prípojka, elektroinštalácia, ochrana pred bleskom…)
  • Statický posudok, výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
  • Projekt klimatizácie
  • Hygienická správa

   
   

 • KONŠTRUKCIE

   

  Oceľové konštrukcie

   

  • Priehradové pylonety
  • Technologické a obslužné plošiny
  • Anténne nosiče, zavetrovacie konštrukcie
  • Výstupné rebríky a lávky
  • Podporné konštrukcie

   

  Stavebná činnosť

   

  • Stavebná príprava datacentier – na kľúč
  • Výkopy základov, výkopy prípojok
  • Realizácia oplotení, káblových trás, káblových žľabov
  • Realizácie elektroinštalácií
  • Výškové práce
  • Montážne práce
 • TECHNOLÓGIA

   

  Bezdrôtová technológia

   

  • Montáž, oživenie, servis mikrovlnných parabol
  • Montáž, servis sektorových antén
  • Realizácia vnútorných vybavení technologických kabinetov
  • Dodávka technologických kabinetov vybavených “na mieru”
  • Realizácia koaxiálnych kabeláží, metalických kabeláží
  • Kontorlné merania útlmov realizovaných kabeláží

   

  Metalické vedenia

   

  • Koaxiálne káble, konektorovanie, zemnenie, merania
  • Dátové káble, FTP káble

   

  Optické vedenia

   

  • Optické chráničky, optické káble, optické patchcordy
  • Ukončenia optických vlákien

Ak Vás zaujali naše produkty alebo služby

tak nás kontaktujte a pridajte sa do zoznamu našich spokojných zákazníkov.

Kontakt